Prima structură de Logistică din Forțele Navale Române aniversează 155 de ani de la înființare. Cu acest prilej, la sediul Comandamentului Bazei Logistice Navale „Pontica”, s-a desfășurat joi, 1 august 2019, o ceremonie aniversară, în cadrul căreia şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Alexandru Mîrşu, a decorat Drapelul de Luptă alunității,cu Emblema de Onoare a Forțelor Navale, pentru recunoașterea locului și rolului în arhitectura Armatei României, precum și pentru susținerea din punct de vedere logistic a structurilordin Forțele Navale Române.

La ceas aniversar, comandorul Victor Gîdiuță, comandantul Bazei Logistice Navale „Pontica” a mulțumit tuturor subordonaților, pentru profesionalismul și pentru devotamentul cu care aceștia își îndeplinesc misiunile primite, menționând faptul că împreună, cadrele militare, personalul civil contractual și soldații/ gradații profesioniști, toți cei care lucrează în domeniul Logistic al Marinei Militare Române, sunt o echipă puternică și capabilă să asigure suportul necesar pentru îndeplinirea misiunilor navelor pe mare și pentru atingerea tuturor obiectivelor Forțelor Navale Române.Totodată, comandorul Gîdiuță le-a transmis mulțumiri foștilor angajați ai unităților logistice din subordine, pentrumodul în care au contribuit la consolidarea prestigiului acestor structuri, iar față de familiile subordonaților săi și-a exprimat sentimentele de aleasă prețuire, pentru sprijinul moral pe care acestea îl oferă angajaților din subordinea sa.

La ceremonie, alături de personalul Bazei Logistice Navale „Pontica”, au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, comandanți de unitățiși mari unități din Forțele Navale Române, membri aiasociațiilor socio-profesionale cu profil de Marină, cadre militare în rezervă şiîn retragere, foști angajați ai unităților logistice din Marină.

****

Baza Logistică Navală „Pontica” este continuatoarea tradițiilor Arsenalului Marinei, prima structură logistică din Forțele Navale Române, înființată la data de 1 august 1864. La început, această structură logistică cuprindea depozitele de materiale pentru amararea navelor, depozitele de combustibili, depozitele de materiale explozibile și atelierele pentru reparația navelor, dar, în anul 1898, a fost editat Regulamentul Serviciului Arsenalului Marinei, care prevedea și atribuțiuni de întreținere și de reparare a navelor de război.

În anul 1916, în pragul intrării României în Primul Război Mondial, structurile din subordinea Arsenalului Marinei au executat lucrări de modernizare a monitoarelor, iar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial logisticienii Marinei au deservit navele de război maritime si fluviale. În perioada postbelică (1945-1958), Arsenalul Marinei și-a dezvoltat activitatea specifică și a executat numeroase lucrări de construcții și de reparații la navele Marinei Militare Române, remarcândfaptul că, în acești ani, logisticienii navali români au onorat și comenzi din străinătate.

În anul 1959, Arsenalul Marinei s-a desființat, structurile componente trecând, pentru o scurtă perioadă de timp,în subordinea Ministerului Industriei, Petrolului și Chimiei, iar în luna aprilie 1960 a fost înființat Portul Militar nr.12 Mangalia, având în compunere Șantierul Naval, Detașamentul 301 Muniții, Detașamentul 310 Întreținere Port și Detașamentul 147 Nave auxiliare.

După anul 1960, au fost înființate și alte structuri logistice ale Marinei Militare, la Mangalia, Tulcea, Brăila și Constanța, au avut loc numeroase restructurări și,după 50 de ani, în anul 2010, s-a ajuns la actuala structură de organizare.

În prezent, Baza Logistică Navală „Pontica” are în compunere un comandament, un divizion de nave speciale și de sprijin logistic, un centru de mentenanță tehnică navală, patru secții logistice, trei depozite și două sectoare mixte, cu rolul de a asigura mentenanța, depozitarea, întreținerea și conservarea tuturor categoriilor de bunuri specifice Forțelor Navale.

În luna martie 2012, Baza Logistică Navală a primit denumirea onorifică „Pontica”, iar prin Decretul prezidențial nr. 360 din 19 aprilie 2012, acestei structuri a Forțelor Navale Române i s-a acordat Drapelul de Luptă.