Informații personale

Nume/Prenume MUNTEANU V. VALENTIN

Cetățenia Română

Data nașterii 30.03.1971

Sex Masculin

Aria ocupațională: Locțiitorul comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”

Experiența profesională

2019 – a fost numit locţiitor al comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”.
2019 – confirmare în arma ,,Marină”, specialitatea ,,Inginer electromecanic”, gradul ,,comandor”.
2018-2019 – împuternicit-Locţiitor al comandantului Bazei Logistice
Navale „PONTICA”;
2010-2018 – Comandantul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale;
2007-2010 – Şef Birou Coordonare, Mentenanţă şi Asigurare Materiale Intendenţă şi Carburanţi–Lubrifianţi la Serviciul Logistică din Comandamentul Bazei Navale;
2006-2007 – a încadrat funcţia de Ofiţer 3 în Biroul ,,Marketing şi Achiziţii” din Serviciul Logistică al Comandamentului Bazei Navale;
2003- (perioada : mai-august) – a încadrat funcția de ofițer cu activitatea logistică(Logistic Officer) ambarcat la bordul Navei ,,Constanța”- 281, în cadrul Proiectului Cultural Internaţional Odyssee 2003(proiectul a fost derulat ca locaţie, succesiv, în ţările riverane bazinului mediteranean).
2003-2006 – a încadrat funcţia de Ofiţer 3 în Biroul ,,Asigurare Logistică” la Directorul Administrativ, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”;
2000-2003 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipament”, în cadrul Biroului ,,Logistic”, la Locţiitorul comandantului pentru logistică, din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
1999-2000 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea alimente”, la Locţiitorul comandantului pentru logistică, din Brigada 243 Radioelectronică şi Observare;
1998-1999 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipament” la Locţiitorul comandantului pentru logistică din Brigada 243 Radioelectronică şi Observare;
1993-1998 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea materialelor de intendenţă şi carburanţi – lubrifianţi” la Baza 338 Reparaţii Tehnică de Luptă Navală a Comandamentului Marinei Militare;

Educație și formare

2019 – a finalizat studiile doctorale, obținând titlul de ,,Doctor” în domeniul Științe Militare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București;
2017 – a absolvit Cursul post universitar de perfecţionare în domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale” în cadrul Universității Naţionale de Apărare „Carol I”;
2017 – a absolvit Cursul de Securitate şi Apărare la ,,Colegiul European de Securitate” – Bruxelles, Belgia;
2017 – a absolvit Cursul de perfecționare – ,,Expert în achiziții publice”, organizat de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
2015 – a fost avansat la gradul de colonel.
2014 – a absolvit Cursul de specializare „Managementul Resurselor NATO”, organizat de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” și Școala NATO din Oberammergau, Germania;
2014 – a absolvit Cursul postuniversitar de Dezvoltare Profesională Continuă în domeniul „Managementului resurselor de apărare pentru personalul de conducere”, încadrul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov;
2014 – a absolvit cursul de limba engleză preintermediar, organizat de către Centrul Principal de Limbi Străine din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa;
2007 – a absolvit studiile masterale în specializarea „Management, marketing în transporturi, porturi, zone libere şi burse” din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
2006 – a absolvit Cursul de Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Prim Ajutor, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Tehnici de Supraviețuire pe Mare, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Prevenirea și Lupta Contra Incendiilor – nivel avansat, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Pregătire de bază pentru Siguranța Maritimă, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2000-2006 – a urmat și absolvit cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, Facultatea de Marină Civilă, specializarea ,,Electromecanică Navală”;
2005 – a absolvit Cursul de stat major „Managementul sistemului logistic în Forţele Navale”, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
1998 – a absolvit Cursul avansat pentru ofiţeri de logistică din cadrul Școlii de Aplicație pentru Logistică, Chitila;
1990-1993 – a urmat cursurile și a absolvit ca şef de promoţie, Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr” din Sibiu;
1986 -1990 – a urmat cursurile Liceului Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia;

Decorații naționale, străine și titluri de onoare

Pentru activitatea meritorie şi performanţe profesionale notabile a fost distins cu:

– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 ani de activitate (2018);
– „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2017);
– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 20 ani de activitate (2013);
– „Emblema de Onoare a Forţelor Navale” (2012);
– „Emblema de Onoare a Logisticii” (2012);
– „Emblema de Onoare a Armatei României” (2011);
– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate (2008);

.Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Comprehensiune Vorbit Scris
Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare
Limba Engleză
B2 B2 B2 B2 B2
LimbaFranceză
B2 B2 B1 B2 B1
Limba Rusă A2 A2 A2 A2 A2

Limba Engleză- certificat STANAG

Competenţe şi abilităţi sociale – Capacitate de integrare socială şi de lucru în colective (inclusiv colective multinaţionale), disponibilitate la dialog.

Competenţe şi aptitudini organizatorice – Competenţe decizionale şi manageriale dezvoltate.

Publicații – 1 lucrare de specialitate publicată în edituri recunoscute CNCSIS (Forțele Navale Române în contextul amenințărilor hibride din regiunea Mării Negre – Editura Academiei Navale), peste 15 articole în reviste de specialitate sau lucrări prezentate la sesiuni de comunicări științifice la nivel național și internațional.