CONDUCERE
Comandantul Secției 329 Logistice
Căpitan comandor Ion VÎRBAN
(2021- )

   S-a născut la data de 16 octombrie 1973, în localitatea Ciocănești, judeţul Călărași.

A absolvit cursurile Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, în anul 1992, şi ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Specialitatea – Armament de artilerie și rachete navale, în anul 1997, fiind repartizat la Divizionul 94 Vedete Blindate Fluviale al Brigazii 24 Fluvială, unde a ocupat funcţia de ofiţer secund Vedetă Blindată Fluvială (1997-1998) şi comandant Vedetă Blindată Fluvială (1998-2001).

În perioada 2001-2002, a îndeplinit funcția de ofițer 4 (cu evidență efective) la Divizionul 94 Vedete Blindate Fluviale, iar în 2002 a fost mutat la Divizionul 88 Vedete Dragoare Fluviale unde a îndeplinit funcția de comandant Vedeta Dragoare Fluviale până în 2003.

Incepând cu 2003 a îndeplinit funcția de comandant companie logistică în cadrul Flotilei Fluviale, iar din 2005 a fost mutat la Secția 329 logistica pe funcția de comandant grup nave speciale si de sprijin logistic.

La data de 01.01.2015 a fost împuternicit pentru a asigura atribuțiile funcției de șef de stat major la Sectia 329 logistica, iar la data de 01.10.2015 a fost numit în funcția de șef de stat major în cadrul aceleiași structuri. Pe 01.07.2021 a fost numit la comanda Secției 329 logistice a Bazei Logistice Navale „Pontica”.

În cei aproape 25 de ani de activitate, și-a perfecționat pregătirea profesională prin absolvirea cursului avansat “Folosirea în lupta a navei” (2001), a cursului de limba franceza (2002), a cursului de stat major pentru ofiterii din Fortele Navale (2008), a cursului de specializare in lucru cu munitia (2015) si a cursului postuniversitar de dezvoltare profesionala continua “Conducere – Forte navale” (2016).

În semn de apreciere, pentru profesionalismul dovedit și pentru rezultatele remarcabile obținute de-a lungul carierei, i-au fost conferite următoarele ordine și medalii: Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate, Titlul de “Veteran”, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate.

Este căsătorit cu Dorina şi au împreună un fiu, Adrian Constantin.

Misiuni

Galerie foto

Contact

SECȚIA LOGISTICĂ 329 BRĂILA

ISTORIC


  Pe data de 01.06.1980 în baza dispoziţiei Marelui Stat Major, ministrul apărării naţionale a aprobat înfiinţarea Batalionului 329 Aprovizionare (U.M.02043) cu dislocarea în garnizoana Brăila, subordonat Comandamentului Brigăzii 24 Fluviale.

  Batalionul 329 Aprovizionare avea în compunere nave preluate de la Divizionul 131 Nave Auxiliare, astfel :
 • Nava Fluvială de Comandament „Republica”
 • Nava Maritimă de Demagnetizare „Electronica”
 • Remorcherul Fluvial RF 310
 • Cazarma Fluvială Plutitoare „Dunărea”
 • Uzina electrică fluvială propulsată
 • Şalupă Fluvială de Comandament „Zenith”
 • Dragă Fluvială cu cupe „Oituz”
 • Şalandre fluviale nepropulsate 601 şi 602
 • Şlepurile fluviale nepropulsate „STM 716” şi „STM 712”
 • Tancul Fluvial Nepropulsat pentru CL „MM 351”
 • Şalupă Maritimă de Serviciu 150CP „SM 167”
 • Tancul Fluvial propulsat pentru CL „TF 342”
 • Şalupele Fluviale de Serviciu 150CP „SM 171” şi „SM 174”
 • Ceamurile propulsate 417 şi 418
 • 1 grupa de scafandri
 • 2 pontoane mari de acostare

  La 30.05.1995, în conformitate cu prevederile Ordinului General numărul 4 din 03.02.1995 al ministrului Apărării Naţionale privind înfiinţarea Flotilei de Dunăre şi organizarea forţelor Flotilei de Dunăre, se înfiinţează Baza 329 Logistică şi intră în subordinea Comandamentului Flotilei de Dunăre.

  La 01.08.2002 Baza 329 Logistică se transformă în Secţia 329 Logistică cu dislocarea în garnizoana Brăila,subordonată Bazei 2 Fluviale – Tulcea, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale numărul MS 25/05.03.2002 privind desfiinţarea,transformarea,subordonarea sau înfiinţarea unor mari unităţi şi formaţiuni din compunerea la pace a Armatei României.

  În perioada 01.03 – 31.03.2005, Secţia 329 Logistică se reorganizează şi la 01.04.2005 intră in subordinea Bazei Navale – Constanţa, în conformitate cu „Planul cadru privind continuarea procesului de restructurare si modernizare a Armatei României in perioada 01.01 – 31.12.2005” aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a ţării nr.S/225 din 27.10.2004, a „Ordinului ministrului Apărării Naţionale nr. M.S. 179 din 14.12.2004, privind desfiinţarea, transformarea, resubordonarea, redislocarea sau înfiinţarea unor comandamente, mari unităţi si formaţiuni din compunerea de pace a Armatei României in anul 2005” şi Dispoziţiei S.M.G. nr.B/5/S 331 din 08.02.2005.

  La 01.10.2007, în baza raportului şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. A 18715 din data de 28.06.2007, completat cu raportul nr. A 21605 din data de 23.07.2007, şeful Statului Major General a aprobat trecerea Sectorului 319 Mixt Galaţi din subordinea Comandamentului Logistic Întrunit în subordinea Bazei Navale a Statului Major al Forţelor Navale, ca anexă a Secţiei 329 Logistice. În perioada 17.09.2007 – 21.09.2007, s-a executat predarea – primirea patrimoniului şi efectivelor unităţii.

  Obiectivul fundamental ale Secţiei 329 Logistică îl constituie realizarea în mod oportun şi eficient a sprijinului logistic pentru creşterea nivelului pregătirii şi dotării structurii de forţe navale în contextul programului de restabilire a capacităţii de luptă a structurilor pe termen scurt şi mediu, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice pe plan naţional şi realizării angajamentelor militare asumate de Forţele Navale pe plan internaţional.

  Datorită procesului de modernizare şi achiziţie a echipamentelor militare pentru înlocuirea graduală a tehnicii uzate fizic şi moral, înzestrarea cu nave a suferit următoarele modificări:
 • 07 aprilie 1990 – Intră în compunerea unităţii Nava Fluvială de Comandament „Mihai Viteazul” şi Nava Fluvială de Comandament „Mircea cel Mare”;
 • 24 ianuarie 1997 – SC „Zenith” predată în vederea detaşării la UM 02133 Constanţa;
 • 13 februarie 1998– Navele TMM 351 şi F 171 ies din dotarea unităţii fiind predate Zonei Libere Galaţi;
 • 10 martie 1998 – SM 167 iese din dotarea unităţii fiind predat către Rezervaţia Biosfera Delta Dunării;
 • 29 octombrie – 30 noiembrie 1998 – Dezmembrarea şi predarea la unităţile de valorificare a Dragii „Grindul”;
 • 08 aprilie 2003 – S-a executat predarea – primirea Navei de Comandament „Lt.cdor. Vasile Păun” către primăria municipiului Tulcea;
 • 28 mai 2004 – Se predau la UM 02016 Babadag următoarele nave: BF 455, SFRS 593, Ceam 417;
 • 01.06.2017– Nava fluvială de comandament „MUREŞ” se resubordonează şi iese din compunerea Secției 329 Logistică;
 • 01.08.2017– Remorcherul Fluvial-310 și Şalupa Fluvială de Remorcaj-Salvare 300 CP-596 ies din compunerea Secției 329 Logistică.  MISIUNI

  • Aprovizionarea cu toate categoriile de bunuri materiale a structurilor din Forțele Navale dispuse in garnizoana Brăila;
  • Realizarea transporturilor fluviale si terestre de personal si materiale aferente sprijinului logistic;
  • Executarea misiunilor fluviale de remorcaj, salvare – avarii, transport de materiale si carburanți – lubrifianți;
  • Realizarea reviziilor si reparațiilor la navele si tehnica din asigurare;
  • Mentenanța, conservarea și intreținerea tehnicii aflata in depozitare in magaziile unității;
  • Intreținerea si repararea cazăarmilor si a instalațiilor portuare aflate in responsabilitate;
  • Asigurarea condițiilor de hrănire, echipare si cazare a efectivelor;
  • Participarea cu forte si mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor in situații de urgenta.  Galerie foto

  CONTACT

     Informarea publică in Secția 329 Logistica se desfasoara in conformitate cu Legea 544/2001 si instructiunile specifice.

  Telefon/fax: 0239/684.638, 0239/681.047

  PROGRAM DE AUDIENTE COMANDANT

  MIERCURI: 13.00 – 15.00