REPERE ISTORICE

           Baza Logistică Navală „PONTICA” este continuatoarea tradiţiilor Arsenalului Marinei, prima structură logistică din Forţele Navale.

           La data de 01 august 1864, din inițiativa locotenent-colonelului de marina Constantin PETRESCU a fost înființată prima structura a Arsenalului Marinei, în locul numit “Pescăria veche” unde a fost amenajat un mic atelier pentru repararea navelor, care a constituit embrionul Arsenalului Marinei de mai târziu.

           În anul 1868 a fost mutat, odată cu Comandamentul Corpului Flotilei, la Galați, unde se aflau vopsitoria, baia și atelierele de bărci, o mașina cu aburi si căldare ca centrală de energie și un atelier de ajustaj, forje și lemnărie.

           La 27 august 1879, Atelierele Flotilei s-au constituit într-un singur stabiliment sub numele de Arsenalul Flotilei, cu o organizare similară Arsenalului Armatei.

           Conform Legii de organizare a Flotilei din 9 iunie 1886, Arsenalul Flotilei cuprindea depozitele de materiale pentru amararea navelor, depozitele de combustibili, depozitele de materiale explozibile și atelierele pentru reparația navelor. In anul 1898 a fost editat Regulamentul Serviciului Arsenalului Flotilei.

           Conform Instrucțiunilor Ministeriale relative la punerea în aplicare a I.D.R nr. 1795 cuprinzând repartizarea unităților Marinei Militare, Arsenalul Marinei cuprindea un director al Arsenalului, cu personalul ajutător necesar, Șantierul Naval pentru construcția și reparația bastimentelor, Depozitele generale de materiale de întreținere pentru mersul navelor și Vasele în rezerva sau reparații generale. Conform art.13, Arsenalul Marinei constituia un corp aparte, însărcinat cu reparația si construcția bastimentelor, aprovizionarea materialelor generale de întreținere pentru funcționarea navelor, păstrarea și întreținerea navelor în rezervă, precum și amânarea navelor auxiliare în serviciul Marinei Române.

           In baza ordinelor nr. 1520 din 13 ianuarie 1916 si nr. 1953 din 15 februarie 1916 ale Comandamentului Marinei, Arsenalul Marinei a executat lucrări de modernizare a monitoarelor.

           In perioada 1036-1940, Arsenalul Marinei s-a subordonat Direcției Stabilimentelor Industriale ale Aviației si Marinei din cadrul Ministerului Aerului și Marinei. In anul 1940 a revenit in subordinea Marinei regale Române.

           In timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Arsenalul a deservit navele maritime și fluviale. Din cauza aproprierii frontului de Galați, in luna mai 1944 a fost evacuat la Izlaz-Romanați, unde nu a putut utiliza decât 60% din capacitatea normala de lucru. Revenirea la Galați s-a făcut intre 15-31 octombrie 1944.

           In perioada postbelică, Arsenalul Marinei și-a continuat activitatea specifică, executând lucrări de construcții si reparații la navele Marinei Militare și onorând și comenzi din străinătate.

           Incepând cu anul 1958, Forțele Maritime Militare au trecut la o noua organizare in conformitate cu Directiva si cadrul de pace al Forțelor Maritime Militare din același an.

           In anul 1959 grupul industrial militaro-civil din care făcea parte și Arsenalul Marinei s-a desființat, structurile componente trecând in mare parte in subordinea Ministerului Industriei, Petrolului si Chimiei.

           La 1 aprilie 1960, a fost inființat Portul Militar nr.12 Mangalia având in compunere și Șantierul Naval, Detașamentul 301 Muniții, Detașamentul 310 Intreținere Port, Tehnici cu cazarmarea si Detașamentul 147 Nave auxiliare.

           Pe data de 1 aprilie 1962, a fost înființată Divizia 42 Maritima conform Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L.0064 din 28.03.1962, care avea in subordine si Portul Militar, compus din: Baza de Litoral 321, Baza 349 Autotransport, Detașamentul 310 Intreținere Port, Detașamentul 327 Asigurare Tehnico-Materiala, Atelierul 351 Reparații Armament, Atelierul 341 Revizii si Reparații nave, Depozitul 305 Carburanți Lubrefianți si Sectorul Construcții și Intreținere Portuara.

         Începând cu data de 1 aprilie 1962 a fost înființată Baza de Litoral 325 Tulcea. Principala sa misiune a fost de aprovizionare, asigurare tehnico-materială și financiară a unităților subordonate Brigăzii 24 Fluviale. La data 1 iulie 1964 unitatea și-a schimbat denumirea în Batalionul 325 Deservire Nave iar la data de 1 iunie 1980 în Batalionul 325 Aprovizionare. La 30 mai 1995, unitatea s-a transformat în Baza 325 Logistică și a intrat în subordinea Comandamentului Flotilei Fluviale.

           La 20 mai 1980 a fost inființat Batalionul 329 Aprovizionare Brăila, subordonat Comandamentului Brigăzii 24 Fluviale. Începand cu data de 1 ianuarie 1982, Secția 338 Reparații Tehnică de Luptă si Secția Reparații Aparatura de Navigație au format Baza 338 Reparații Tehnica de Lupta Navala Constanța, subordonata Comandamentului Marinei Militare.

           La data de 30 martie 1983 au fost inființate Baza 330 Reparații și Aprovizionare, subordonată Comandamentului Diviziei 42 Maritime și Baza 335 Reparații si Aprovizionare, subordonată Comandamentului Brigăzii 29 Vedete Mangalia.

           Prin Ordinul Ministrului Apararii Nationale  nr. MS 145 din 23 aprilie 2002 s-a aprobat inființarea Comandamentului Bazei 1 Maritimeși Comandamentului Bazei 2 Fluviale, subordonate Statului Major al Forțelor Navale.

           Baza 1 Maritima Constanta a fost înființată la data de 1 august 2002, prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare al Țarii nr. 27 din 25 aprilie 2002.

           In baza ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 179 din 14 decembrie 2004, la data de 1 mai 2005, Comandamentul Bazei 1 Maritime s-a transformat in Comandamentul Bazei Navale, luând in subordine si structurile logistice din zona fluviala.

           Prin ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 45 din 14 aprilie 2010, începând cu data de 1 iunie 2010, prin reorganizare, Baza Navala s-a transformat in Baza Logistica Navala, având in compunere Comandamentul Bazei Logistice Navale, Centrul 338 Mentenanța Tehnica Navala, Divizionul de Nave Speciale, patru secții logistice (Constanta, Mangalia, Brăila, Tulcea), trei depozite mixte șsi doua sectoare mixte de depozitare.

           In luna martie 2012, Baza Logistica Navală a primit denumirea onorifica „PONTICA”.

           Prin Decretul prezidenţial nr. 360 din 19 aprilie 2012, Bazei Logistice Navale “PONTICA” i s-a acordat Drapelul de luptă. Acesta a fost înmânat comandantului de către şeful Statului Major General în cadrul unei ceremonii desfăşurate în data de 01 august 2012, la sediul comandamentului din Constanţa

La data de 01 august 2014, conform Decretului prezidențial nr. 443/06.06.2014, în cadrul unei ceremonii, drapelul de luptă al unității a fost decorat cu ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de ofițer cu însemn pentru militari, de pace.