REPERE ISTORICE

           Baza Logistică Navală „PONTICA” este continuatoarea tradiţiilor Arsenalului Marinei, prima structură logistică din Forţele Navale.

           La data de 01 august 1864, din initiativa locotenent-colonelului de marina Constantin PETRESCU a fost infiintata prima structura a Arsenalului Marinei, in locul numit “Pescaria veche” unde a fost amenajat un mic atelier pentru repararea navelor, care a constituit embrionul Arsenalului Marinei de mai tarziu.

           In anul 1868 a fost mutat, odata cu Comandamentul Corpului Flotilei, la Galati, unde se aflau vopsitoria, baia si atelierele de barci, o masina cu aburi si caldare ca centrala de energie si un atelier de ajustaj, forje si lemnarie.

           La 27 august 1879, Atelierele Flotilei s-au constituit intr-un singur stabiliment sub numele de Arsenalul Flotilei, cu o organizare similara Arsenalului Armatei.

           Conform Legii de organizare a Flotilei din 9 iunie 1886, Arsenalul Flotilei cuprindea depozitele de materiale pentru amararea navelor, depozitele de combustibili, depozitele de materiale explozibile si atelierele pentru reparatia navelor. In anul 1898 a fost editat Regulamentul Serviciului Arsenalului Flotilei.

           Conform Instructiunilor Ministeriale relative la punerea in aplicare a I.D.R nr. 1795 cuprinzand repartizarea unitatilor Marinei Militare, Arsenalul Marinei cuprindea un director al Arsenalului, cu personalul ajutator necesar, Santierul Naval pentru constructia si reparatia bastimentelor, Depozitele generale de materiale de intretinere pentru mersul navelor si Vasele in rezerva sau reparatii generale. Conform art.13, Arsenalul Marinei constituia un corp aparte, insarcinat cu reparatia si constructia bastimentelor, aprovizionarea materialelor generale de intretinere pentru functionarea navelor, pastrarea si intretinerea navelor in rezerva, precum si amararea navelor auxiliare in serviciul Marinei Romane.

           In baza ordinelor nr. 1520 din 13 ianuarie 1916 si nr. 1953 din 15 februarie 1916 ale Comandamentului Marinei, Arsenalul Marinei a executat lucrari de modernizare a monitoarelor.

           In perioada 1036-1940, Arsenalul Marinei s-a subordonat Directiei Stabilimentelor Industriale ale Aviatiei si Marinei din cadrul Ministerului Aerului si Marinei. In anul 1940 a revenit in subordinea Marinei regale Romane.

           In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Arsenalul a deservit navele maritime si fluviale. Din cauza aproprierii frontului de Galati, in luna mai 1944 a fost evacuat la Izlaz-Romanati, unde nu a putut utiliza decat 60% din capacitatea normala de lucru. Revenirea la Galati s-a facut intre 15-31 octombrie 1944.

           In perioada postbelica, Arsenalul Marinei si-a continuat activitatea specifica, executand lucrari de constructii si reparatii la navele Marinei Militare si onorand si comenzi din strainatate.

           Incepand cu anul 1958, Fortele Maritime Militare au trecut la o noua organizare in conformitate cu Directiva si cadrul de pace al Fortelor Maritime Militare din acelasi an.

           In anul 1959 grupul industrial militaro-civil din care facea parte si Arsenalul Marinei s-a desfiintat, structurile componente trecand in mare parte in subordinea Ministerului Industriei, Petrolului si Chimiei.

           La 1 aprilie 1960, a fost infiintat Portul Militar nr.12 Mangalia avand in compunere si Santierul Naval, Detasamentul 301 Munitii, Detasamentul 310 Intretinere Port, Tehnici cu cazarmarea si Detasamentul 147 Nave auxiliare.

           Pe data de 1 aprilie 1962, a fost infiintata Divizia 42 Maritima conform Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L.0064 din 28.03.1962, care avea in subordine si Portul Militar, compus din: Baza de Litoral 321, Baza 349 Autotransport, Detasamentul 310 Intretinere Port, Detasamentul 327 Asigurare Tehnico-Materiala, Atelierul 351 Reparatii Armament, Atelierul 341 Revizii si Reparatii nave, Depozitul 305 Carburanti Lubrefianti si Sectorul Constructii si Intretinere Portuara.

           Incepand cu data de 1 aprilie 1962 a fost infiintata Baza de Litoral 325 Tulcea. Principala sa misiune a fost de aprovizionare, asigurare tehnico-materiala si financiara a unitatilor subordonate Brigazii 24 Fluviale. La data 1 iulie 1964 unitatea si-a schimbat denumirea in Batalionul 325 Deservire Nave iar la data de 1 iunie 1980 in Batalionul 325 Aprovizionare. La 30 mai 1995, unitatea s-a transformat in Baza 325 Logistica si a intrat in subordinea Comandamentului Flotilei Fluviale.

           La 20 mai 1980 a fost infiintat Batalionul 329 Aprovizionare Braila, subordonat Comandamentului Brigazii 24 Fluciale. Incepand cu data de 1 ianuarie 1982, Sectia 338 Reparatii Tehnica de Lupta si Sectia Reparatii Aparatura de Navigatie au format Baza 338 Reparatii Tehnica de Lupta Navala Constanta, subordonata Comandamentului Marinei Militare.

           La data de 30 martie 1983 au fost infiintate Baza 330 Reparatii si Aprovizionare, subordonata Comandamentului Diviziei 42 Maritime si Baza 335 Reparatii si Aprovizionare, subordonata Comandamentului Brigazii 29 Vedete Mangalia.

           Prin Ordinul Ministrului Apararii Nationale  nr. MS 145 din 23 aprilie 2002 s-a aprobat infiintarea Comandamentului Bazei 1 Maritime si Comandamentului Bazei 2 Fluviale, subordonate Statului Major al Fortelor Navale.

           Baza 1 Maritima Constanta a fost infiintata la data de 1 august 2002, prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare al Tarii nr. 27 din 25 aprilie 2002.

           In baza ordinului ministrului apararii nationale nr. MS 179 din 14 decembrie 2004, la data de 1 mai 2005, Comandamentul Bazei 1 Maritime s-a transformat in Comandamentul Bazei Navale, luand in subordine si structurile logistice din zona fluviala.

           Prin ordinului ministrului apararii nationale nr. MS 45 din 14 aprilie 2010, incepand cu data de 1 iunie 2010, prin reorganizare, Baza Navala s-a transformat in Baza Logistica Navala, avand in compunere Comandamentul Bazei Logistice Navale, Centrul 338 Mentenanta Tehnica Navala, Divizionul de Nave Speciale, patru sectii logistice (Constanta, Mangalia, Braila, Tulcea), trei depozite mixte si doua sectoare mixte de depozitare.

           In luna martie 2012, Baza Logistica Navala a primit denumirea onorifica „PONTICA”.

           Prin Decretul prezidenţial nr. 360 din 19 aprilie 2012, Bazei Logistice Navale “PONTICA” i s-a acordat Drapelul de luptă. Acesta a fost înmânat comandantului de către şeful Statului Major General în cadrul unei ceremonii desfăşurate în data de 01 august 2012, la sediul comandamentului din Constanţa