Baza Logistică Navală „Pontica” reprezintă structura de execuție a Statului Major al Forțelor Navale destinata  sprijinului logistic, la nivel operativ și tactic, al acțiunilor militare derulate de structurile militare arondate si are următoarele responsabilități:

  • planificarea, organizarea și executarea dinamica și eficiența a sprijinului logistic pentru unitățile si marile unități din subordinea Statului Major al Forțelor Navale dislocate la mare, fluviu și pe teritoriul Dobrogei;
  • asigurarea materialelor, produselor si serviciilor pentru derularea programelor de instrucție si pregătire pentru lupta a marilor unități si unități din compunerea Forțelor Navale, precum si pentru crearea, in limita fondurilor alocate, a rezervelor de materiale, conform prevederilor legale;
  • incheierea contractelor de achiziții de bunuri si servicii
  • asigurarea mentenanței tehnicii de lupta a instalațiilor din dotarea navelor apartinând Comandamentului Flotei si navelor proprii;
  • executarea in siguranța si in timp scurt acțiunilor de salvare – avarii, aprovizionarea cu tehnica si materiale, remorcajul in porturi pe mare si la fluviu, in condiții hidrometeorologice grele si normale, ziua si noaptea;
  • participarea la misiuni umanitare sub egida organismelor internaționale si asigurarea sprijinului logistic, la ordin, a unor nave din Fortele Navale participante la activități Partnership for Peace (PfP) si de cooperare navala din Marea Neagra;
  • executarea oportuna si calitativa a reparațiilor si lucrărilor de instalare si punere in funcțiune a tehnicii de lupta de la bordul navelor si din unitățile de uscat;
  • asigurarea condițiilor de hrănire, echipare si cazare a efectivelor;
  • executarea mobilizării, ritmic, in siguranța si la termenele stabilite pentru structurile din asigurare si cele proprii;
  • participarea, alături de alte structuri specializate, la limitarea efectelor unor dezastre produse pe teritoriul Dobrogei.