DEPOZITUL 342 MIXT CODRU

SCURT ISTORIC

    Unitatea a fost inființată în anul 1964, prin ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. CL00342 din 15 martie 1964, cu denumirea de Baza 342 Tehnică subordonată Brigăzii 29 Vedete Mangalia, prin transformarea unității care era dislocata pe terenul unde s-a inființat noua unitate.
   Ulterior, prin Dispoziția Statului Major General nr. S/B2/2252 din 08.08.1994, unitatea s-a numit Depozitul 342 Mixt subordonată direct Statului Major al Forțelor Navale. Incepând cu anul 2002, unitatea se subordonează Comandamentului Bazei 1 Maritime. In perioada 15 martie 2002 – 30 iunie 2004, unitatea a fost subordonata Comandamentului Logistic Intrunit, revenind in subordinea Statului Major al Forțelor la Baza Navala pe data de 30 iunie 2004.
   Incepând cu data de 15.12.2008, Depozitului 342 Mixt are in compunere Sectorul 278 Mixt, iar din data de 01 iunie 2010 a intrat in subordinea Secției 325 Logistica din cadrul Comandamentului Bazei Logistice Navale.

CONDUCERE
MISIUNI

  • Primirea, recepționarea, depozitarea in siguranța si distribuția tuturor categoriilor de bunuri materiale specifice Forțelor Navale;
  • Mentenanța, conservarea si intreținerea tehnicii aflata in depozitare in magaziile unității;
  • Participarea cu forte si mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea si inlăturărea efectelor dezastrelor in situații de urgenta.
  • CONTACT

    Informarea publică în Depozitul 342 Mixt Codru se desfășoară în conformitate cu Legea 544/2001 și instrucțiunile specifice.
    Tel./Fax: 0240.562015, 0240.561094