Depozitul 305 Mixt Mangalia

SCURT ISTORIC

    Depozitul 305 Mixt a fost inființat pe data de 12 mai 1958 sub denumirea de Depozitul 305 Carburanți, Lubrefianți.
   În perioada 1958-2004, ca urmare a reorganizărilor survenite în Marina Militară, Depozitul 305 C.L. a făcut parte din structura Diviziei 42 Maritime, Comandamentului Marinei Militare și Bazei 1 Maritime.
   Începand cu 01 aprilie 2004, Depozitul 305 C.L. s-a subordonat Comandamentului Logistic Întrunit Bucureşti, iar după câteva luni acesta revine în cadrul Forțelor Navale, în surbordinea Bazei 1 Maritime și cu aceeași dată își schimbă denumirea în Depozitul 305 Mixt.
   Din data de 01 iunie 2010, conform Hotărârii Consiliului Suprem de Aparare a Ţării nr. S 44 din 31 martie 2010 pentru aprobarea „Planului cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2010”, Depozitul 305 Mixt a trecut din subordinea Bazei Navale Constanța în subordinea Secţiei 335 Logistică Mangalia.


 MISIUNI

  • Primirea, recepționarea, depozitarea in siguranță si distribuția tuturor categoriilor de bunuri materiale specifice Forțelor Navale;
  • Mentenanța, conservarea și întreținerea tehnicii aflata în depozitare in magaziile unității;
  • Participarea cu forțe și mijloace la sprijinul populației civile, la limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor in situații de urgență.CONDUCERE
Comandantul Depozitului 305 Mixt
Locotenent-colonel Claudiu POPA
(2022- )

    Domnul locotenent colonel Claudiu POPA s-a născut pe data de 01.03.1974, în localitatea Constanța.

A absolvit în anul 1996 Institutul Militar de Auto „Basarab I”, din Pitești, Facultatea Autovehicule Rutiere, fiind licențiat în transporturi militare.

După absolvire, ca sublocotenet, a fost numit ofițer 4 la locțiitorul tehnic al comandantului Batalionului 168 Sprijin Logistic “Pontus Euxinus”, structură subordonată inițial Corpului 9 Armată, ulterior Brigăzii 9 Mecanizate “Mărășești”. Până în anul 2021, ofițerul a încadrat în aceiași structură funcția de locțiitor tehnic, îndeplinind și alte sarcini în domeniul logistic (șef compartiment conducere logistică, șef al logisticii și șef al achiziții). Concomitent cu îndeplinirea acestor atribuții a augmentat structura de conducere a mentenanței din cadrul Brigăzii 9 Mecanizate “Mărășești”.

Începând cu 01.07.2021 a fost numit șef birou mentenanță tehnică terestră din cadrul oficiului de sprijin logistic pentru mentenanță și asigurare tehnică al comandamentului Bazei Logistice Navale “Pontica”, iar începând cu data de 01.01.2022 este împuternicit pentru a indeplini atribuțiile funcției de commandant al Depozitului 305 Mixt.

Perfecţionarea profesională a debutat în anul 2003 cu un curs avansat de carieră logistică pentru ofiţeri de arme încadraţi pe funcţii de planificare, conducere logistică şi resurse materiale la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia”, ulterior absolvind în anul 2009 – Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic și Comercial, Constanța (licenţă), iar în anul 2013 Cursul programului postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă în domeniul managementului logistic din cadrul Academiei Tehnice Militare București.

Pe parcursul carierei a participat la o serie de exerciții multinaționale dintre care se menționează cele desfășurate sub inițiativa AGILE SPIRIT 19 (Senaki, Georgia, 2019), SEEBRIG – Balkan Bridges 19 (Sofia, Bulgaria 2019), precum și cele desfășurate pe plan național în baza parteneriatelor cu aliații NATO în locațiile centrelor naționale de instruire. În semn de apreciere pentru profesionalismul dovedit şi pentru rezultatele remarcabile obţinute de-a lungul carierei, i-au fost conferite următoarele semne onorifice :

• Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate (2011)

• Emblema de merit „În Serviciul Armatei României” cls. a III-a (2015)

• Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate (2016)

• Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate (2021)

Este căsătorit cu Flori şi au împreună doi copii.


CONTACT

Informarea publica in Depozitul 305 Mixt Mangalia se desfasoara in conformitate cu Legea 544/2001 si instructiunile specifice.

Tel.: 0241 751 034