Comandant

Comandor ZAHARIA Milu-Constantin
(2022 -)

S-a născut la data de 03 iunie 1973, în oraşul Constanţa, judeţul Constanţa.

A absolvit, în 1991, Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” din Galaţi, iar în anul 1996 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Marină Militară, Secţia Navigaţie. Prima funcţie pe care a îndeplinit-o a fost de comandant al Vedetei Torpiloare pe Aripă VTAp 56, apoi, a îndeplinit, succesiv, funcțiile de comandant Serviciu de luptă navigaţie la Dragorul de bază 13, Ofiţer 4 şi specialist radioelectronic în Biroul Operaţii din cadrul Divizionului 50 Corvete, Şef serviciu navigaţie Fregata 111 Mărăşeşti.

În perioada 2008 – 2010, a urmat Programul de studii masterale Conducere Interarme Forţe Navale, în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii.

După absolvire, între anii 2010 si 2016, a ocupat funcţia de şef de stat major al Divizionului 150 Rachete Navale. Ulterior a fost împuternicit şi numit pe funcţia de şef de stat major al Comandamentului Bazei Logistice Navale „PONTICA”.

A fost împuternicit comandant al Divizionului 50 Corvete din cadrul Flotei, începând cu data de 15 decembrie 2017 şi numit pe funcţie în data de 15 martie 2019. De la 1 mai 2021 a fost imputernicit si ulterior numit pe functia de sef de oficiu resurse la Statul Major al Fortelor Navale.

Incepând cu data de 1 septembrie 2022 este detașat și imputernicit la comanda Bazei Logistice Navale „PONTICA”.

Pe parcursul carierei şi-a dezvoltat pregătirea profesională şi a absolvit numeroase cursuri, precum cursul Global Maritime Distress Signal System GMDSS, cursul de stat major pentru grad de căpitan, curs avansat de învățare a limbii engleze, cursul ADL Introduction to NATO, cursul ADL Crisis Management And Euro-Atlantic Security, cursul ADL Resources Management in NATO, cursul ADL Conflict Management Negotiation, cursul ADL European Security and Defence Policy, curs ADL Law of Armed Conflicts.

În perioada 2004-2005, pe parcursul a 52 de săptămâni, a absolvit cursul Joint Command and General Staff Course, din cadrul Colegiul Baltic de Apărare, din Tartu, Estonia, iar între Iulie 2018-Iunie 2019, a parcurs şi absolvit cursul Naval Command Course, din cadrul Naval War College, Newport, U.S.A.

De-a lungul carierei, a participat la nenumărate exerciţii NATO, NATO/PfP şi regionale, precum COOPERATIVE PARTENER, BLACKSEA PARTNERSHIP, COOPERATIVE MAKO, COOPERATIVE MARLIN SEA BREEZE, BREEZE, ASW/LIVEX, BLACKSEAFOR, NIIRIS. De asemenea, a fost reprezentant naţional pentru iniţiativa regională BLACKSEAFOR şi a participat activ la bordul fregatei „MĂRĂŞEŞTI” la misiunea NATO SUMMIT 2004 de la Istanbul, Turcia.

În perioada Noiembrie 2012 – Iunie 2013 a încadrat funcția de șef de stat major al Grupării permanente NATO numărul 2, SNMG2 COS, desfășurându-şi activitatea în tot acest interval de timp, la bordul navei comandant a grupării, ITS San Marco, aparţinând Marinei Militare a Italiei. Între 1 Decembrie 2012 şi 12 Iunie 2013, a condus Operaţia NATO de combatere a pirateriei OCEAN SHIELD în Marea Roșie și Oceanul Indian, cu rezultate pozitive, fără nici o navă capturată de piraţi, fiind apreciat la final cu calificatilul NATO „Outstanding”. A purtat drapelul României în Marea Roșie, Oceanul Indian și Golful Oman, acoperind un număr de 32890 de mile marine în 3800 ore de marș, vizitând porturi din țări precum Emiratele Arabe Unite, Tanzania, Kenya, Seychelles, Madagascar.

I s-a acordat în anul 2008 „Emblema de onoare a Forţelor Navale”, iar în anul 2013 a obţinut premiul I şi titlul de „Omul Anului” în Forţele Navale la secţiunea „IMAGINEA ŞI VIZIBILITATEA ARMATEI ŞI A FORŢELOR NAVALE” şi locul II pe armată la aceeaşi secţiune. În anul 2013 i s-a conferit medalia „Non-Article 5 NATO Medal for service on Operations and Activities approved by North Atlantic Council in relation to Africa” înmânată personal de către Comandantul NATO Maritime Command Northwood de la acea dată, Viceamiral Peter Hudson. I s-au mai acordat emblema „Onoarea Armatei României” si emblema de „Onoare Logisticii”. Este veteran din teatrele de operatii.

Este căsătorit cu Mihaela şi are doi băieţi şi o fată.

Vorbeşte fluent limba engleză.

Locțiitor

Comandor MUNTEANU Valentin

Data nașterii 30.03.1971

Experiența profesională

2019 – a fost numit locţiitor al comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”.
2019 – confirmare în arma ,,Marină”, specialitatea ,,Inginer electromecanic”, gradul ,,comandor”.
2018-2019 – împuternicit-Locţiitor al comandantului Bazei Logistice
Navale „PONTICA”;
2010-2018 – Comandantul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale;
2007-2010 – Şef Birou Coordonare, Mentenanţă şi Asigurare Materiale Intendenţă şi Carburanţi–Lubrifianţi la Serviciul Logistică din Comandamentul Bazei Navale;
2006-2007 – a încadrat funcţia de Ofiţer 3 în Biroul ,,Marketing şi Achiziţii” din Serviciul Logistică al Comandamentului Bazei Navale;
2003- (perioada : mai-august) – a încadrat funcția de ofițer cu activitatea logistică(Logistic Officer) ambarcat la bordul Navei ,,Constanța”- 281, în cadrul Proiectului Cultural Internaţional Odyssee 2003(proiectul a fost derulat ca locaţie, succesiv, în ţările riverane bazinului mediteranean).
2003-2006 – a încadrat funcţia de Ofiţer 3 în Biroul ,,Asigurare Logistică” la Directorul Administrativ, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”;
2000-2003 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipament”, în cadrul Biroului ,,Logistic”, la Locţiitorul comandantului pentru logistică, din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
1999-2000 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea alimente”, la Locţiitorul comandantului pentru logistică, din Brigada 243 Radioelectronică şi Observare;
1998-1999 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipament” la Locţiitorul comandantului pentru logistică din Brigada 243 Radioelectronică şi Observare;
1993-1998 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea materialelor de intendenţă şi carburanţi – lubrifianţi” la Baza 338 Reparaţii Tehnică de Luptă Navală a Comandamentului Marinei Militare;

Educație și formare

2019 – a finalizat studiile doctorale, obținând titlul de ,,Doctor” în domeniul Științe Militare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București;
2017 – a absolvit Cursul post universitar de perfecţionare în domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale” în cadrul Universității Naţionale de Apărare „Carol I”;
2017 – a absolvit Cursul de Securitate şi Apărare la ,,Colegiul European de Securitate” – Bruxelles, Belgia;
2017 – a absolvit Cursul de perfecționare – ,,Expert în achiziții publice”, organizat de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
2015 – a fost avansat la gradul de colonel.
2014 – a absolvit Cursul de specializare „Managementul Resurselor NATO”, organizat de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” și Școala NATO din Oberammergau, Germania;
2014 – a absolvit Cursul postuniversitar de Dezvoltare Profesională Continuă în domeniul „Managementului resurselor de apărare pentru personalul de conducere”, încadrul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov;
2014 – a absolvit cursul de limba engleză preintermediar, organizat de către Centrul Principal de Limbi Străine din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa;
2007 – a absolvit studiile masterale în specializarea „Management, marketing în transporturi, porturi, zone libere şi burse” din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
2006 – a absolvit Cursul de Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Prim Ajutor, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Tehnici de Supraviețuire pe Mare, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Prevenirea și Lupta Contra Incendiilor – nivel avansat, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Pregătire de bază pentru Siguranța Maritimă, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2000-2006 – a urmat și absolvit cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, Facultatea de Marină Civilă, specializarea ,,Electromecanică Navală”;
2005 – a absolvit Cursul de stat major „Managementul sistemului logistic în Forţele Navale”, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
1998 – a absolvit Cursul avansat pentru ofiţeri de logistică din cadrul Școlii de Aplicație pentru Logistică, Chitila;
1990-1993 – a urmat cursurile și a absolvit ca şef de promoţie, Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr” din Sibiu;
1986 -1990 – a urmat cursurile Liceului Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia;

Decorații naționale, străine și titluri de onoare

Pentru activitatea meritorie şi performanţe profesionale notabile a fost distins cu:

– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 ani de activitate (2018);
– „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2017);
– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 20 ani de activitate (2013);
– „Emblema de Onoare a Forţelor Navale” (2012);
– „Emblema de Onoare a Logisticii” (2012);
– „Emblema de Onoare a Armatei României” (2011);
– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate (2008);

Limbi străine cunoscute

Comprehensiune Vorbit Scris
Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare
Limba Engleză B2 B2 B2 B2 B2
Limba Franceză B2 B2 B1 B2 B1
Limba Rusă A2 A2 A2 A2 A2

Limba Engleză- certificat STANAG

Competenţe şi abilităţi sociale – Capacitate de integrare socială şi de lucru în colective (inclusiv colective multinaţionale), disponibilitate la dialog.

Competenţe şi aptitudini organizatorice – Competenţe decizionale şi manageriale dezvoltate.

Publicații

  • 1 lucrare de specialitate publicată în edituri recunoscute CNCSIS (Forțele Navale Române în contextul amenințărilor hibride din regiunea Mării Negre – Editura Academiei Navale),
  • peste 15 articole în reviste de specialitate sau lucrări prezentate la sesiuni de comunicări științifice la nivel național și internațional.