Activitatea de autoevaluare a stării  Bazei Logistice Navale ”Pontica” în anul 2015 a avut loc marţi, 2 februarie,
la sediul Comandamentului Bazei Logistice Navale, în prezenţa şefului Statului Major al Forţelor Navale contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu.
În cadrul autoevaluării au fost analizate obiectivele propuse şi realizările obţinute pe parcursul anului de instrucţie 2015, în desfăşurarea activităţii proprii şi a structurilor din subordine.