ANUL 2019

Trimestrul I

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

 

Pneuri pentru  autovehicule – cod CPV 34351100-3, în valoare totală estimată de 201.295,00 lei fără TVA, pneuri pentru autobuze – cod CPV 34352200-1, în valoare totală estimată de 45.550,00 lei fără TVA, pneuri pentru autocamioane – cod CPV 34352100-0, în valoare totală estimată de 944.262,00 lei fără TVA, pneuri pentru sarcină mică – cod CPV 34351000-2, în valoare totală estimată de 95.570,00  lei fără TVA, pneuri pentru sarcină mare – cod CPV 34352000-9, în valoare totală estimată de 285.330,00 lei fără TVA., pentru unităţile militare din Forţele Navale.

 1. Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610064.
 2. Procedura aplicată pentru încheierea acordului cadru: licitaţie deschisă prin mijloace electronice.
 3. Tip acord-cadru: furnizare.
 4. Obiect acord cadru: furnizare Pneuri pentru autovehicule, pneuri pentru autobuze, pneuri pentru autocamioane, pneuri pentru sarcină mică, pneuri pentru sarcină mare
 5. Data încheierii acordurilor cadru: 25.02.2019.
 6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
 7. Numărul de oferte primite: 2 (două).
 8. Ofertanţii câştigători:

 

Lotul 1 pneuri pentru autovehicule

Poziţie  în clasament Ofertant Valoare ofertă

Lei fără TVA

1 S.C. IKARUS TRANS S.R.L 185.188,00

 

 

Lotul 2pneuri pentru autobuze

Poziţie  în clasament Ofertant Valoare ofertă

Lei fără TVA

1 S.C. ADETRANS S.R.L. 38.759,70

 

 

 

Lotul 3pneuri pentru autocamioane

Poziţie  în clasament Ofertant Valoare ofertă

Lei fără TVA

1 S.C. ADETRANS S.R.L. 738.886,28

 

 

Lotul 4pneuri pentru sarcină mică

Poziţie  în clasament Ofertant Valoare ofertă

Lei fără TVA

1 S.C. IKARUS TRANS S.R.L 81.660,00

  

Lotul 5pneuri pentru sarcină mare

Poziţie  în clasament Ofertant Valoare ofertă

Lei fără TVA

1  S.C. ADETRANS S.R.L. 274.371,56
 1. Denumirea si adresa ofertanţilor caştigători:

S.C. ADETRANS S.R.L., adresa sediu: jud. Maramureş, Sighetul Marmatiei, str. Dragoş Vodă, nr. 176, tel.0261.314.308.

S.C. IKARUS TRANS S.R.L., adresa sediu: jud. Oradea, Oradea, str. Bleriot, nr.19, tel.0259.479.254, 0724.277.291

 1. Anunţul de participare a fost publicat în SEAP cu nr. CN 1005343/19.10.2018.
 2. Anunţul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr. CAN1013161/19.03.2019.”

 

 

ANUNŢ   DE  PARTICIPARE

 legume, respectiv:   cartofi proaspeţi curăţaţi , cartofi congelaţi, pentru unităţile militare din Forţele Navale

 

 

 1. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax 0241/610064.
 2. Cod CPV:

Cartofi proaspeţi curăţaţi (CPV 15313000-5), cartofi congelaţi(CPV  15311200-3),

 1. Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă.
 2. Tip acord-cadru: furnizare.

Contractele subsecvente: se vor încheia având în vedere preţul  unitar  din acordul cadru.

 1. Obiectul acordului cadru:
Nr lot DENUMIRE produs CANTITATE  PREVIZIONATĂ / ACORD CADRU(KG)
Minim / Maxim
1 Cartofi prospeţi curăţaţi  01.07.2019-30.06.2019 Cantităţile minime şi maxime previzionate pentru acordul-cadru/ un contract subsecvent sunt specificate în caietele  de sarcini la pct.1.
2 Cartofi congelaţi 01.07.2019-30.06.2019

Se  acceptă ofertă pentru cantitatea maximă solicitată a  acordului  cadru.

 1. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
 2. Nu vor fi acceptate oferte alternative.
 3. Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 22.04.2019, ora 15:00
 4. Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
 5. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor: SEAP
 6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 7. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire.
 8. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SEAP.
 9. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. DF1042960 în data de 14.03.2019
 10. Anunţ de participare a fost publicat în SEAP CU nr. CN1009980/15.03.2019.

ANUNŢ   DE  PARTICIPARE

„materii prime şi auxiliare necesare confecţionării de echipament militar”

1. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074.
2.  Cod CPV:  Stofe – cod CPV 19260000-6, Satin – cod CPV 19212000-5, Ţesătură pentru căptuşeală – cod CPV 19245000-5,  Materiale textile şi articole conexe – cod CPV 19200000-8,  Panglică – cod CPC 149210000-1, Nasturi – cod CPV 18451000-5, Fermoare – cod CPV18453000-9 şi Copcă metalică– cod CPV 18450000-8.
3. Procedura de atribuire aplicată:  procedură simplificată – într-o singură etapă.
4.  Tip acord-cadru: furnizare.
Acordul-cadru se va încheia cu  maxim 3 operatori economici.
Contractele subsecvente: se vor încheia având în vedere preţul  unitar  din acordul cadru.
5.  Obiectul acordului cadru:

nr. lot

DENUMIRE PRODUS

UM

CANTITATE  ACORD CADRU

MINIM

MAXIM

1

Stofă pentru ţinuta iarnă oraş şi serviciu

ml.

300

1.000

2

Stofă pentru ţinuta vară oraş şi serviciu

ml.

300

1.000

3

Stofă pentru costume oraş studenţi şi elevi

ml.

1200

2.900

4

Satin negru lat de minim 1,4 m

ml.

1000

2.544

Ţesătură vopsită în culoarea materialului de bază 70 %PES + 30% bbc

ml.

300

880

5

Inserţie termoadezivă laţime minim 1,5 m, cod I1

ml.

500

840

Inserţie ţesută nechimizată tip Roshar latime 1,10 m, cod I2

ml.

200

350

Inserţie neţesută voluminoasă lăţime 0,9 m, cod I3

ml.

100

300

Inserţie neţesută termoadezivă din poliester, lăţime 0,9 m, cod I4

ml.

200

400

Inserţie neţesută termoadezivă, lăţime 0,9 m, cod I5

ml.

400

990

6

Cuglu mânecă bărbaţi, cod I6

per.

400

1.140

Cuglu mânecă femei, cod I6

per.

400

940

Păslă la culoare cu masa de 200g/m2, latime 1,5 m

ml.

50

100

Perniţe speciale din poliuretan 15-20 mm – bărbaţi – cod I8

per.

300

1.140

Perniţe speciale din poliuretan 15-20 mm -femei – cod I8

per.

300

940

7

Bandă preformată cu şiret cauciucat pe mijloc

ml.

500

2.500

Bandă confecţii din PES întărită la o margine cu latime de 1-1,5 cm

ml.

500

2.690

Bandă neţesută ştanţată 10-40-10

ml.

500

2.700

Bandă termoadezivă pe ambele părţi lăţime 1 cm (viledon)

ml.

500

4.690

Bandă confecţii de 19 mm termoadezivă, cod I7

ml.

700

2.950

Panglică satin lăţime 1-1,5 cm (compoziţie)

ml.

100

300

8

Nasturi metal galben ø 15 mm

buc.

500

7.240

Nasturi metal galben ø 22 mm

buc.

500

7.640

Nasturi polyester ø 15 mm

buc.

500

23.720

Nasturi  polyester ø 22 mm

buc.

500

1.040

Fermoar autoblocant de 18 cm

buc.

500

1.980

Copcă metalică

buc.

500

2.380

9

Galon militar din fir auriu, latime de 8 mm

ml.

500

1.000

Galon militar din fir auriu, latime de 25 mm

ml.

500

1.000

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7.  Nu vor fi acceptate oferte alternative.
8.  Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 28.03.2019, ora 15.00
9.  Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor:  SICAP
11. Limba de redactare a ofertei: limba română.
12. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire.
13. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SICAP.
14. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SICAP cu nr.  DF1042785/ 13.03.2019.
15. Anunţ de participare simplificat a fost publicat în SICAP cu nr. SCN1039589/14.03.2019”

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

1. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă delegată, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610064.
2.  Procedura aplicată pentru încheierea acordului cadru: licitaţie deschisă prin mijloace electronice.
3. Tip acord cadru: furnizare.
4.  Obiect acord cadru: furnizare CARNE REFRIGERATĂ (carne de porc, carne de vită,  carne de pasăre), PEŞTE PROASPĂT (crap românesc proaspăt, decapitat şi  eviscerat, file de peşte proaspăt  – păstrăv şi file de peşte proaspăt – crap românesc), pentru unităţile militare din Forţele Navale.

NR. LOT

DENUMIRE PRODUS

CANTITATE  (KG) ACORD CADRU

MINIM

MAXIM

CARNE DE PORC REFRIGERATĂ pentru perioada 01.02.2019-30.06.2020

1

Pulpă de porc cu os

5580

5701

2

Spată de porc cu os

3690

3995

3

Carne de porc lucru

6300

6420

4

Ceafă de porc fără os

31590

32406

5

Cotlet de porc fără os

31410

32242

CARNE DE VITĂ  REFRIGERATĂ pentru perioada 01.02.2019-30.06.2020            

6

Pulpă de vită cu os

3600

4291

7

Spată de vită cu os

2880

3019

8

Carne de vită lucru

3600

4462

9

Vrăbioară de vită fără os

23040

23545

10

Antricot de vită fără os

23220

23698

CARNE DE PASĂRE REFRIGERATĂ pentru perioada 01.02.2019-30.06.2020      

11

Aripioare de pui

4140

4390

12

Spinări de pasăre

4140

4390

13

Piept de pui dezosat fără piele

16830

17568

14

Pulpe de pui dezosate fără piele

16830

17567

PEŞTE PROASPĂT pentru perioada 01.02.2019-30.06.2020       

15

Peşte proaspăt – crap românesc decapitat şi eviscerat congelat

5270

5568

16

File de peşte proaspăt – păstrăv

9775

10500

17

File de peşte proaspăt – crap românesc

11050

11771

5. Data încheierii acordului cadru: 30.01.2019
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7. Numărul de oferte primite: 2 (două).
8. Ofertanţi  câştigători:
                              lotul nr.1 – Pulpă de porc cu os – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

61.570,80

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

66.131,60

Câştigător

                    lotul nr.2  – Spată de porc cu os – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

42.746,50

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

44.744,00

Câştigător

                            lotul nr.3  – Carne de porc de lucru (80% carne, 20% grasime) – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

62.916,00

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

77.040,00

Câştigător

                             lotul nr.4  – Ceafă de porc fără os – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

463.405,80

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

537.939,60

Câştigător

                             lotul nr.5  – Cotlet porc fără os – refrigerat

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

493.302,60

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

535.217,20

Câştigător

                    lotul nr.6  – Pulpă de vită cu os – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

65.437,75

Câştigător

                    lotul nr.7  – Spată de vită cu os – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

45.285,00

Câştigător

                    lotul nr.8  – Carne de vită lucru (80% carne, 20%grasime) – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

66.037,60

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

77.638,80

Câştigător

                    lotul nr.9  – Vrăbioară fără os – refrigerată

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

459.127,50

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

555.662,00

Câştigător

                        lotul nr.10  – Antricot fără os – refrigerat

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

462.111,00

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

502.397,60

Câştigător

                    lotul nr.11  – Aripioare de pui – refrigerate

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

28.535,00

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

32.486,00

Câştigător

                lotul nr.12  – Spinări de pasăre – refrigerate

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

14.487,00

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

15.804,00

Câştigător

                 lotul nr.13  – Piept de pui dezosat fără piele – refrigerat

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

270.547,20

Câştigător

                 lotul nr.14  – Pulpe de pui dezosate fără piele- refrigerate

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C. MATRA S.R.L

198.507,10

Câştigător

2

S.C  GRANBIS S.R.L

231.884,40

Câştigător

                    lotul nr.15  – Crap românesc proaspăt, decapitat şi eviscerat

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C  GRANBIS S.R.L

173.721,60

Câştigător

                  lotul nr.16  – File de peşte proaspăt – păstrăv

Poziţie  în clasament

Ofertant

Valoare ofertă
Lei fără TVA

Desemnat

1

S.C  GRANBIS S.R.L

422.100,00

Câştigător

9. Denumirea şi adresa ofertanţilor câştigători:
S.C. MATRA S.R.L.,  adresa sediu: Bulevardul Muncii, bl. 69 L1, sc. A, ap. 2, Scorniceşti, judeţul Olt, cod poştal 235600, telefon / fax 0249/460153
S.C. GRANBIS S.R.L. adresa sediu: Str. Theodor Speranţia nr. 60, Constanţa, jud. Constanţa, telefon/fax  0241/626310.
10. Anunţul  de participare a fost publicat  în SEAP cu nr.  CN1006037/07.11.2018
11. Anunţul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr. CAN1011685/15.02.2018

 1. Anularea aplicării procedurii de atribuire a acordului cadru, pentru lotul nr. 17 – File de peşte proaspăt – crap românesc, în conformitate cu art. 212 alin. 1, lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, deoarece pentru acest  lot “….. nu a fost depusă nicio ofertă”.

ANUNŢ DE ANULARE

. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074.
2.  Procedura de atribuire aplicată:  licitaţie deschisă.
3.  Tip acord-cadru: furnizare.
5.  Obiectul acordului cadru: File de peşte proaspăt- crap românesc .
6.  Anunţ de participare a fost publicat în SICAP cu nr. CN 1008049/04.01.2019”
7.  Informaţii suplimentare: Termenul limită de depunere a ofertelor 11.02.2019 ora 15.00. Procedura de atribuire a fost anulată, deoarece la data limita de depunere a ofertelor nu au existat ofertanţi înscrişi.

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Serviciul MODERNIZARE INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ LA NAVA PMN 274

1. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă delegată, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610064.
2. Procedura aplicată pentru încheierea contractului: negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare cu etapă finală de licitaţie electronică
3. Tip contract: servicii
4. Obiect contract: „MODERNIZARE INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ LA NAVA PMN 274”- cod CPV 50245000-4
5. Data încheierii contractului: 19.12.2018
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7. Numărul de oferte primite: 1(una).
8. Ofertant câştigător:

Poziţie  în clasament

Ofertant

   Denumire echipament

Preţ total,
Lei fără TVA

1

S.C. TERMO
SEVCOLD S.R.L.

MODERNIZARE INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ LA NAVA PMN 274

834.000,00

9. Denumirea şi adresa ofertantului  câştigător:
      S.C. TERMO SEVCOLD S.RL.adresă sediu str.Ovidiu, nr.9,  Cernavodă, tel: 0722.710.286, fax:+40 241239117, număr de înmatriculare J13/3298/2003, cod fiscal  RO 15915036.
10.  Anunţ  de participare a fost publicată în SEAP cu nr. [CN1004191/21.09.2018];
11.  Anunţul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr. CAN1009991/10.01.2019.

ANUNŢ   DE  PARTICIPARE

„File de peşte proaspăt- crap românesc”

1. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074.
2.  Cod CPV: cod CPV 15211000-0
3.  Procedura de atribuire aplicată:  licitaţie deschisă.
4.  Tip acord-cadru: furnizare.
Acordul-cadru se va încheia cu  maxim 3 operatori economici.
Contractele subsecvente: se vor încheia având în vedere preţul  u/nitar  din acordul cadru.
5.  Obiectul acordului cadru: File de peşte proaspăt- crap românesc în cantitate de 11.771 kg. .
Perioada previzionată de derulare a acordului cadru: 01.02.2019 -30.06.2020
6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7.  Nu vor fi acceptate oferte alternative.
8.  Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 11.02.2019 , ora 15.00.
9.  Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).
10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor:  SICAP.
11. Limba de redactare a ofertei: limba română.
12. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire.
13. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SEAP.
14. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. DF.1035986/21.12.2018

15. Anunţ de participare a fost publicat în SEAP cu nr. CN 1008049/04.01.2019”