Activitatea de autoevaluare a stării  Bazei Logistice Navale ”Pontica” în anul 2019 a avut loc joi, 5 decembrie, la sediul Comandamentului Bazei Logistice Navale. În cadrul autoevaluării au fost analizate obiectivele propuse şi realizările obţinute pe parcursul anului de instrucţie 2019, în desfăşurarea activităţii proprii şi a structurilor din subordine.