CONDUCEREA BAZEI LOGISTICE NAVALE „PONTICA”

Comandantul Bazei Logistice Navale „PONTICA”
Comandor Victor GÎDIUŢĂLoctiitorul comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”
împuternicit
Colonel inginer Valentin MUNTEANU