CONDUCEREA BAZEI LOGISTICE NAVALE „PONTICA”


Comandantul Bazei Logistice Navale „PONTICA”
Contraamiral de flotilă Victor GÎDIUŢĂ
S-a născut pe data de 17 noiembrie 1964 în comuna Greci, judeţul Tulcea.

A urmat cursurile Liceului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza Constanţa în perioada 1979-1983, după care şi-a continuat studiile la Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, Facultatea Navigaţie până în anul 1987.

Pentru formarea profesională, pe parcursul carierei, a urmat cursuri de specialist cu rachetele navale, de comandant de navă şi de unităţi de nave în Academia Navală Mircea cel Bătrân. În perioada 1997-1999 a urmat cursurile Facultăţii de Comandă şi Stat Major din Academia de Înalte Studii Militare Bucureşti În anul 2013 a absolvit Colegiul de Război în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare.

La absolvirea facultăţii a fost numit comandant unitate de luptă artilerie şi rachete la Vedeta Purtătoare de Rachete 197. Din 1991 a făcut parte din primul echipaj al Navei Purtătoare de Rachete 189 Pescăruşul, iar până în 1997, a îndeplinit funcţii la navă şi în statul major al Divizionului de Nave Purtătoare de Rachete. În anul 1999 a fost numit comandant al Vedetei Purtătoare de Rachete 194. În intervalul 2000-2003 a încadrat funcţii în serviciului operaţii din Statul Major al Forţelor Navale, iar în perioada 2003-2004 în Comandamentul Operaţional Naval. În anul 2004 a fost numit comandant al secţiei de Nave Purtătoare de Rachete, iar în 2005 locţiitor al comandantului Divizionului 150 Nave Purtătoare de Rachete. În perioada octombrie 2008 – decembrie 2010 a comandat fregata Mărăşeşti, iar ulterior a fost numit la comanda Divizionului 150 Rachete Navale.

În perioada 17 martie 2014- iulie 2016 a fost locţiitorul comandantului Flotilei 56 Fregate iar de la 1 august 2016 a îndeplinit atribuţiile locţiitorului comandantului Bazei Logistice Navale „Pontica”. În data de 01.03.2017 este numit locţiitor al comandantului Bazei Logistice Navale „Pontica”, iar, începând cu data de 01.08.2018 este numit comandant al aceleiaşi structuri.

A participat la exerciţii multinaţionale PfP COOPERATIVE PARTNER 1995, 1996, 1999, 2002, COOPERATIVE MAKO 2006 şi exerciţii în comun cu NPR turceşti în 2005, 2006, şi 2008. În 2010 a fost comandantul navei comandant a Grupării BLACKSEAFOR din Marea Neagră.

În perioada 28.10.2019 -22.11.2019 – a absolvit cursul universitar de dezvoltare profesională continuă „Securitate și bună guvernare” în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Prin decretul prezidențial nr.977 din 28.11.2019, Comandor Victor Gîdiuță a fost avansat la gradul de Contraamiral de flotilă.

Este căsătorit din anul 1989 cu Teodora-Corina şi are două fiice: Adelina-Florina şi Ana-Luiza.
Locțiitorul comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”
Comandor VALENTIN V. MUNTEANUInformații personale

Nume/Prenume MUNTEANU V. VALENTIN

Cetățenia Română

Data nașterii 30.03.1971

Sex Masculin

Aria ocupațională: Locțiitorul comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”

Experiența profesională

2019 – a fost numit locţiitor al comandantului Bazei Logistice Navale „PONTICA”.
2019 – confirmare în arma ,,Marină”, specialitatea ,,Inginer electromecanic”, gradul ,,comandor”.
2018-2019 – împuternicit-Locţiitor al comandantului Bazei Logistice
Navale „PONTICA”;
2010-2018 – Comandantul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale;
2007-2010 – Şef Birou Coordonare, Mentenanţă şi Asigurare Materiale Intendenţă şi Carburanţi–Lubrifianţi la Serviciul Logistică din Comandamentul Bazei Navale;
2006-2007 – a încadrat funcţia de Ofiţer 3 în Biroul ,,Marketing şi Achiziţii” din Serviciul Logistică al Comandamentului Bazei Navale;
2003- (perioada : mai-august) – a încadrat funcția de ofițer cu activitatea logistică(Logistic Officer) ambarcat la bordul Navei ,,Constanța”- 281, în cadrul Proiectului Cultural Internaţional Odyssee 2003(proiectul a fost derulat ca locaţie, succesiv, în ţările riverane bazinului mediteranean).
2003-2006 – a încadrat funcţia de Ofiţer 3 în Biroul ,,Asigurare Logistică” la Directorul Administrativ, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”;
2000-2003 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipament”, în cadrul Biroului ,,Logistic”, la Locţiitorul comandantului pentru logistică, din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
1999-2000 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea alimente”, la Locţiitorul comandantului pentru logistică, din Brigada 243 Radioelectronică şi Observare;
1998-1999 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea echipament” la Locţiitorul comandantului pentru logistică din Brigada 243 Radioelectronică şi Observare;
1993-1998 – a încadrat funcţia de ,,Ofiţer 3 cu aprovizionarea materialelor de intendenţă şi carburanţi – lubrifianţi” la Baza 338 Reparaţii Tehnică de Luptă Navală a Comandamentului Marinei Militare;

Educație și formare

2019 – a finalizat studiile doctorale, obținând titlul de ,,Doctor” în domeniul Științe Militare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București;
2017 – a absolvit Cursul post universitar de perfecţionare în domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale „Probleme actuale ale securităţii naţionale” în cadrul Universității Naţionale de Apărare „Carol I”;
2017 – a absolvit Cursul de Securitate şi Apărare la ,,Colegiul European de Securitate” – Bruxelles, Belgia;
2017 – a absolvit Cursul de perfecționare – ,,Expert în achiziții publice”, organizat de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
2015 – a fost avansat la gradul de colonel.
2014 – a absolvit Cursul de specializare „Managementul Resurselor NATO”, organizat de către Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” și Școala NATO din Oberammergau, Germania;
2014 – a absolvit Cursul postuniversitar de Dezvoltare Profesională Continuă în domeniul „Managementului resurselor de apărare pentru personalul de conducere”, încadrul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov;
2014 – a absolvit cursul de limba engleză preintermediar, organizat de către Centrul Principal de Limbi Străine din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa;
2007 – a absolvit studiile masterale în specializarea „Management, marketing în transporturi, porturi, zone libere şi burse” din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
2006 – a absolvit Cursul de Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Prim Ajutor, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Tehnici de Supraviețuire pe Mare, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Prevenirea și Lupta Contra Incendiilor – nivel avansat, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2006 – a absolvit Cursul de Pregătire de bază pentru Siguranța Maritimă, organizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale;
2000-2006 – a urmat și absolvit cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, Facultatea de Marină Civilă, specializarea ,,Electromecanică Navală”;
2005 – a absolvit Cursul de stat major „Managementul sistemului logistic în Forţele Navale”, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa;
1998 – a absolvit Cursul avansat pentru ofiţeri de logistică din cadrul Școlii de Aplicație pentru Logistică, Chitila;
1990-1993 – a urmat cursurile și a absolvit ca şef de promoţie, Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr” din Sibiu;
1986 -1990 – a urmat cursurile Liceului Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia;

Decorații naționale, străine și titluri de onoare

Pentru activitatea meritorie şi performanţe profesionale notabile a fost distins cu:

– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 ani de activitate (2018);
– „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2017);
– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 20 ani de activitate (2013);
– „Emblema de Onoare a Forţelor Navale” (2012);
– „Emblema de Onoare a Logisticii” (2012);
– „Emblema de Onoare a Armatei României” (2011);
– Semnul Onorific „În serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate (2008);

.Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Comprehensiune Vorbit Scris
Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare
Limba Engleză
B2 B2 B2 B2 B2
LimbaFranceză
B2 B2 B1 B2 B1
Limba Rusă A2 A2 A2 A2 A2

Limba Engleză- certificat STANAG

Competenţe şi abilităţi sociale – Capacitate de integrare socială şi de lucru în colective (inclusiv colective multinaţionale), disponibilitate la dialog.

Competenţe şi aptitudini organizatorice – Competenţe decizionale şi manageriale dezvoltate.

Publicații – 1 lucrare de specialitate publicată în edituri recunoscute CNCSIS (Forțele Navale Române în contextul amenințărilor hibride din regiunea Mării Negre – Editura Academiei Navale), peste 15 articole în reviste de specialitate sau lucrări prezentate la sesiuni de comunicări științifice la nivel național și internațional.