ANUNȚ DE PARTICIPARE

– „Pâine feliată” pentru unităţile militare din Forţele Navale. 

1.Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074.

2.  Cod CPV: cod CPV 15811100-7

3.  Procedura de atribuire aplicată:  licitaţie deschisă.

4.  Tip acord-cadru: furnizare.

     Acordul-cadru se va încheia cu  maxim 3 operatori economici.

     Contractele subsecvente: se vor încheia având în vedere preţul  unitar  din acordul cadru.

5.  Obiectul acordului cadru:

  1. Pâine feliată albă în cantitate maximă de 53.941 kg. .

      Perioada previzionată de derulare a acordului cadru 01.07.2019-30.06.2020

  • Pâine feliată semialbă în cantitate maximă de 29.995 kg. .

      Perioada previzionată de derulare a acordului cadru 01.07.2019-30.06.2020

  • Pâine albă feliată toast în cantitate maximă de 35.971 kg. .

      Perioada previzionată de derulare a acordului cadru 01.07.2019-30.06.2020

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

7.  Nu vor fi acceptate oferte alternative.

8.  Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 20.05.2019 , ora 15.00.

9.  Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 3 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor).

10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor:  SEAP.

11. Limba de redactare a ofertei: limba română.

12. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire.

13. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SEAP.

14. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. DF.1045745/12.04.2019.

15. Anunţ de participare a fost publicat în SEAP cu nr. CN 1010680/15.04.20419.  

ANUNŢ   DE  PARTICIPARE –

Brânză telemea maturată (Brânză telemea de vacă şi Brânză telemea de oaie); Caşcaval; Lapte ultrapasteurizat UHT de vacă; Unt proaspăt (în pachete a  20 g şi în pachete a 200 g – 300 g), Iaurt, pentru unităţile militare din Forţele Navale” 

“1.Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074.

2.  Cod CPV: Brânză telemea maturată – cod CPV 15541000-2; Caşcaval – cod CPV 15544000-3; Lapte ultrapasteurizat UHT de vacă – cod CPV 15511210-8; Iaurt – cod CPV 15551300-8; Unt proaspăt – cod CPV 15530000-2.

3.  Procedura de atribuire aplicată:  licitaţie deschisă.

4.  Tip acord-cadru: furnizare.

     Acordul-cadru se va încheia cu  maxim 3 operatori economici.

     Contractele subsecvente: se vor încheia având în vedere preţul  unitar  din acordul cadru.

5.  Obiectul acordului cadru:

nr. lot DENUMIRE PRODUS Perioada previzionată de derulare a acordului cadru: CANTITATE MAXIMĂ (kg/litri)
1 Brânză telemea de vacă 01.07.2019-30.06.2020 11295
2 Brânză telemea de oaie 01.07.2019-30.06.2020 6135
3 Caşcaval 01.07.2019-30.06.2020 25250
4 Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vacă 01.07.2019-30.06.2020 99465
5 Unt proaspăt porţionat (pachete a  20 g) 01.07.2019-30.06.2020 8540
6 Unt proaspăt în pachete a 200 g – 300 g 01.07.2019-30.06.2020 1950
7 Iaurt 01.07.2019-30.06.2020 22345

    Se  acceptă ofertă pentru cantitatea maximă solicitată a  acordului  cadru.

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

7.  Nu vor fi acceptate oferte alternative.

8.  Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 21.05.2019, ora 15.00

9.  Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 3 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor).

10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor:  SEAP.

11. Limba de redactare a ofertei: limba română.

12. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire.

13. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SEAP.

14. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. DF1045746/12.04.2019.

15. Anunţul  de  participare a fost publicat  în SEAP cu nr. CN1010679/17.04.2019” 

ANUNŢ   DE  PARTICIPARE

„File de peşte proaspăt- crap românesc” pentru unităţile militare din Forţele Navale” 

“1.Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa – în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074.

2.  Cod CPV: cod CPV 15211000-0

3.  Procedura de atribuire aplicată:  licitaţie deschisă.

4.  Tip acord-cadru: furnizare.

     Acordul-cadru se va încheia cu  maxim 3 operatori economici.

     Contractele subsecvente: se vor încheia având în vedere preţul  unitar  din acordul cadru.

5.  Obiectul acordului cadru: File de peşte proaspăt- crap românesc în cantitate maximă de 11.771 kg.

      Perioada previzionată de derulare a acordului cadru: 01.05.2019 -30.06.2020

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

7.  Nu vor fi acceptate oferte alternative.

8.  Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 03.05.2019 , ora 15.00.

9.  Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor).

10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor:  SEAP.

11. Limba de redactare a ofertei: limba română.

12. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire.

13. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SEAP.

14. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. DF.1035986/21.12.2018

15. Anunţ de participare a fost publicat în SEAP cu nr. CN 1043878/22.03.2019”